Nie mozna sie polaczyc z serwerem MySQL!
Spróbuj za chwilę! PRZEPRASZAMY

"); @mysql_select_db($db, $link) or die ("

Nie mozna sie polaczyc z baza!
Spróbuj za chwilę! PRZEPRASZAMY

"); include("funkcje.php"); //czesto uzywane funkcje include("menu.php"); //odpowiada za wyswietlanie menu include("tresc.php"); //odpowiada za wyswietlanie środkowej kolumny FFileRead("szablon/konstrukcja_glowna.htm", $index); $index=str_replace("{title}", $tytul_strony.$title, $index); $index=str_replace("{kodowanie}", $kodowanie, $index); $index=str_replace("{styl}", "szablon/styl.css", $index); $index=str_replace("{static_menu}", $static_menu, $index); //menu statyczne $index=str_replace("{menu_kat}", $menu_kat, $index); //kategorie $index=str_replace("{tresc}", $tresc, $index); //srodkowa kolumna - tresc $index=str_replace("{tytul}", $tytul, $index); //srodkowa kolumna - tytul $index=str_replace("{news}", $newsy, $index); //newsy $index=str_replace("{keywords}", $keywords, $index); $index=str_replace("{description}", $description, $index); echo $index; mysql_close($link); ?>